VNNA GROUP

VNNA GROUP (Viết tắt bởi Vietnam New Age Group) là tổ chức chuyên nghiên cứu, đầu tư và phát triển các dự án theo các mô hình mới ở tất cả các lĩnh vực công nghệ, kinh tế nền tảng, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, nông nghiệp mới và nhiều lĩnh vực khác.

Các dự án của VNNA Group luôn hướng đến giải quyết và đáp ứng các nhu cầu mới không ngừng phát triển của cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thật sự. Đặc biệt là các dự án có ý nghĩa mang tính cộng đồng, thay đổi các mô hình, kiến trúc cũ không còn phù hợp với xu thế.

Thời đại mới, kỷ nguyên mới của Việt Nam đã đến, của hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng, và VNNA Group đang tiên phong sứ mệnh trên con đường đưa Việt nam ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

 

Hoàng Mạnh Thắng – Người sáng lập VNNA Group

 

Ước mơ lớn nhất của cuộc đời là phụng sự cho tổ quốc Việt Nam hòa bình, thịnh vượng trong Thời đại mới

Có hơn 10 năm kinh nghiệm về xây dựng các dự án công nghệ và nhiều lĩnh vực khác, đã tham gia hơn 500 dự án.

Nhà đầu tư – Cùng chúng tôi xây dựng các dự án giá trị

 

VNNA Group luôn có các dự án mới thường xuyên, vì vậy nhu cầu về nguồn tài chính để đầu tư vào các dự án là cần thiết. Nguyên tắc sử dụng vốn đầu tư của VNNA Group đó là “”Trung thực – Minh Bạch – Hiệu quả””.

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư theo nhiều hình thức khác nhau, đầu tư riêng lẻ theo từng dự án, đầu tư toàn phần vào VNNA Group, đầu tư theo hình thức cổ phần, trái phiếu đầu tư, và theo các hình thức linh hoạt khác.

Quy trình đầu tư sẽ tuân thủ theo pháp luật Việt nam, các căn cứ pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Các khoản đầu tư sẽ được đảm bảo và cam kết sử dụng đúng mục đích, có các báo cáo định kỳ. Nhà đầu tư cũng có thể thuê kiểm toán độc lập.

VNNA Group mong muốn được kết nối và hợp tác với các nhà đầu tư đủ điều kiện về năng lực tài chính và kinh nghiệm, ưu tiên có liên quan đến dự án cần gọi vốn, để có sự hợp tác tốt nhất.

Bạn là một khách hàng muốn xây dựng các dự án, một đối tác muốn hợp tác hay nhà đầu tư muốn đầu tư vào các dự án VNNA Group, hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Đối tác của VNNA Group