Bilion.vn – Nền tảng đầu tư tài sản có giá trị

Với Bilion – Cơ hội trở thành tỷ phú đều bình đẳng với tất cả mọi người

 

Dự án Bilion (Bilion có nghĩa là tỷ – tỷ phú) là một nền tảng đầu tư vào các tài sản có giá trị như tài sản kỹ thuật số, bất động sản, đồ cổ, sưu tập, đồ có giá trị cao, trái phiếu doanh nghiệp, các startup, … . Các tài sản này có sự đảm bảo, nên khi đầu tư sẽ giảm thiểu rủi ro. Mỗi loại tài sản (từ các bên cung cấp) đều được thẩm định, xác minh chặt chẽ, xây dựng thông tin đầu tư (khả năng sinh lợi, độ rủi ro, quy trình đầu tư, …) , hoàn toàn trung thực minh bạch. Dự án hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Nền tảng sẽ xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho các bên liên quan (các nhà đầu tư, bên cung cấp sản phẩm đầu tư, đối tác liên quan, …)

Với dự án Bilion sẽ tạo ra một xu hướng, giải quyết nhu cầu đầu tư hợp pháp của rất nhiều người Việt nam.

Dự án đang được nghiên cứu, xây dựng.