Giới thiệu

VNNA GROUP (Viết tắt bởi Vietnam New Age Group) là tổ chức chuyên nghiên cứu, đầu tư và phát triển các dự án theo các mô hình mới ở tất cả các lĩnh vực công nghệ, kinh tế nền tảng, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, nông nghiệp mới và nhiều lĩnh vực khác.

Các dự án của VNNA Group luôn hướng đến giải quyết và đáp ứng các nhu cầu mới không ngừng phát triển của cuộc sống, mang lại hiệu quả và giá trị thật sự. Đặc biệt là các dự án có ý nghĩa mang tính cộng đồng, thay đổi các mô hình, kiến trúc cũ không còn phù hợp với xu thế.

Thời đại mới, kỷ nguyên mới của Việt Nam đã đến, của hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng, và VNNA Group đang tiên phong sứ mệnh trên con đường đưa Việt nam ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.