Nền tảng bất động sản cho thuê Upland

Nền tảng cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho bên thuê, bên cho thuê, các bên liên quan với các công cụ và quy trình quản lý chặt chẽ, minh bạch. Đồng thời xây dựng một hệ sinh thái tiện ích để giúp cho việc vận hành bất động sản có hiệu quả cao nhất.

Dự án đang được nghiên cứu xây dựng.