Nền tảng cung cấp việc làm tại nhà Workhome

Xu hướng làm việc tại nhà đang rất phát triển, dự án nền tảng cung cấp việc làm tại nhà sẽ đáp ứng nhu cầu:

  • Cung cung cấp bộ công cụ, các tài liệu thư viện hướng dẫn làm việc tại nhà
  • Đáp ứng/tìm ra mô hình làm việc tại nhà phù hợp cho từng cá nhân cụ thể
  • Cung cấp danh sách các công việc làm tại nhà từ hàng trăm đối tác uy tín
  • Cung cấp hệ thống chuyển đổi giúp các doanh nghiệp chuyển sang mô hình làm việc phân tán tại nhà.
  • Thêm nhiều tiện ích, giá trị khác.