Nền tảng cuộc sống thông minh Limo

Limo là một siêu nền tảng, siêu ứng dụng (APP) với hàng trăm nền tảng ứng dụng con bên trong, bao gồm về mua sắm, y tế, giáo dục, du lịch, …

Limo ( Viết tắt bởi Life make online)

Nếu Grap là siêu ứng dụng về đi lại thì Limo là siêu ứng dụng về các nhu cầu của cuộc sống.