Nền tảng đầu tư và phát triển bất động sản sử dụng dữ liệu lớn (Bigdata) – Landy

Landy sẽ cung cấp dịch vụ phân tích các dự án bất động sản đầu tư sử dụng dữ liệu lớn (Bigdata) theo thời gian thực, từ đó xác định tiềm năng hiệu quả của dự án trước khi quyết định đầu tư, đặc biệt là các bất động sản thương mại, du lịch.

Dự án sẽ tạo ra bước đột phá trong lĩnh vực bất động sản.

Dự án đang được chạy thử nghiệm.