Nền tảng nhà thuốc 4.0

Nền tảng nhà thuốc 4.0 do VNNA nghiên cứu đầu tư thực hiện gồm 2 phần chính:

  • Hệ sinh thái hỗ trợ từ A-Z cho nhà thuốc: Hỗ trợ về kinh doanh, bán hàng, quản lý, nhân sự, marketing, pháp lý, sản phẩm, thương hiệu, chuyển đổi số, phát triển chuỗi nhà thuốc, mở mới nhà thuốc, …
  • Nền tảng Marketing giúp nhà thuốc kiếm thêm thu nhập: Nền tảng hoạt động theo hình thức khi các đối tác (công ty dược phẩm, …) có nhu cầu quảng cáo, truyền thông các sản phẩm, dịch vụ mới thì Nền tảng marketing của dự án sẽ đảm nhận (lên kế hoạch chi tiết, quản lý giám sát, thực hiện, báo cáo, …) và triển khai đến mạng lưới hàng ngàn nhà thuốc trong hệ thống, các nhà thuốc sẽ nhận được lợi ích tài chính dựa trên công việc thực hiện được.

Dự án sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2021